top of page

מייצגים

אתכם

מובילים ארגון חברתי? אנחנו כאן כדי לסייע ולהקל עליכם בעבודתכם החשובה. מאז 1986, אנחנו פועלים למענכם כמגזר, מתוך ראייה רחבה וכוללת, ועוסקים בסוגיות רוחב המשפיעות על פעילותם של ארגוני החברה האזרחית (חקיקה, רגולציה, מנהל תקין ועוד). כארגון הגג של המגזר השלישי בישראל, אנו מרכזים את הקולות המגוונים לכדי אמירה מגזרית ברורה, ומייצגים אתכם מול גורמי הממשל הרלוונטיים.

ספירלה
תמונה של טרקטור חורש שדה

כשאתם דואגים לכולם אנחנו דואגים לכם.

כלים שימושיים

כלים בייצוג וחקיקה
כלים בייצוג וחקיקה
כלים בייצוג וחקיקה

כלים
בייצוג ובחקיקה

בית העמותות
בית העמותות
בית העמותות

בית
העמותות

הקול קורה
הקול קורה
הקול קורה

הקול
קורה

האוגדן
האוגדן
האוגדן

האוגדן

מה חדש?

bottom of page