traktor.jpg

פעילות פנים מגזרית

כאן בשבילכם

INSIDE

אנו עושים זאת בשני ערוצים מרכזיים:

(1) חיזוק תשתיות ייצוג מגזריות - הקמת וחיזוק פורומים ורשתות אשר מייצגים קבוצות של ארגונים הפועלים בחברה האזרחית ומתארגנים לפי מכנה משותף, כגון אזור פעילות גיאוגרפי, תחום תוכן או סקטור. לטובת שיתוף ידע ופעולה בין ארגונים ולייצוג קולות מגוונים המתקיימים בחברה האזרחית.

 

(2) חיזוק תשתיות ארגוניות - פיתוח וחיזוק יכולות ותשתיות פנים-ארגוניות אשר יאפשרו לארגוני החברה האזרחית לפעול באפקטיביות, תוך חיזוק יסודות מנהל תקין. לנהל עמותה זה מקצוע!

מנהיגות אזרחית מובילה ומקדמת תהליכים משמעותיים בקרב ארגוני החברה האזרחית שמטרתם חיזוק המגזר השלישי פנימה, תוך גיבוש קול מגזרי והנעה לפעולה משותפת.

(1) חיזוק תשתיות ייצוג מגזריות

פעילות באזורי
הצפון והנגב

פורומים
וקבוצות עבודה

חיזוק קהילות
הנמצאות בתת ייצוג

פורום ארגוני הגג

התארגנות המנכ״לים

ניהול ידע מקצועי

(2) חיזוק תשתיות ארגוניות

 
האוגדן

האוגדן

מאגר מידע מקוון לניהול קשרי עמותות וממשל

​מאגר מידע מקיף, המרכז את מידע רלוונטי במגוון נושאים רגולטוריים (כגון: ניהול עמותה לאורך מהלך חייה, משאבים ממשלתיים, ביקורות עומק, חקיקה, מיסוי, שיתופי פעולה ועוד), באופן שיסייע לבעלי תפקידים בעמותות לנהל בצורה פשוטה ואפקטיבית את הקשר מול רשויות המדינה. באוגדן תמצאו גם טיפים ממנכ"לים וכלים שימושיים כמו יומן לניהול עמותה, כלי עזר לפטור מארנונה, הגשת ניהול תקין ועוד

בית העמותות

בית
העמותות

המקום בו עמותות נפגשות, פועלות ומייצרות שותפויות לקידום מטרות משותפות

​מרחבי עבודה שיתופיים המקדמים עשייה חברתית, לצד איגום משאבים וחסכון בעלויות לעמותות.

בית העמותות בתל אביב פתוח לרשותכם, ובקרוב גם במרכז ירושלים...

מרחב עבודה פתוח - פשוט להגיע לעבוד

בית לארגונים חברתיים: משרדים או עמדות עבודה

תשתיות משותפות: חדרי ישיבות לטובת קורסים, ישיבות הנהלה ועוד

אירועי קהילה: משתפים, מכירים ומשתפים פעולה

קורסים והכשרות: כגון קורס לעמותות צעירות

אתם רוצים אנחנו מרצים

אתם רוצים
אנחנו מרצים

מה בין חברה אזרחית ומגזר שלישי? כמה עמותות יש בישראל? ואיך בכלל הארגונים האלה נראים?

המגזר השלישי בישראל נחשב לגדול, תוסס ומשמעותי במיוחד. נשמח להגיע אליכם להרצאה על אודות המגזר השלישי בישראל – להכיר את השדה החברתי.

ברית ארגוני התשתית

ברית ארגוני התשתית

יוזמה וולונטרית שמטרותיה סנגור ופיתוח תשתיות אשר יסייעו לארגוני החברה האזרחית ולתורמים לה במימוש מיטבי של ייעודם וקידום חברה אזרחית פלורליסטית, משפיעה ואחראית.

​מאגר מידע מקיף, המרכז את מידע רלוונטי במגוון נושאים רגולטוריים (כגון: ניהול עמותה לאורך מהלך חייה, משאבים ממשלתיים, ביקורות עומק, חקיקה, מיסוי, שיתופי פעולה ועוד), באופן שיסייע לבעלי תפקידים בעמותות לנהל בצורה פשוטה ואפקטיבית את הקשר מול רשויות המדינה. באוגדן תמצאו גם טיפים ממנכ"לים וכלים שימושיים כמו יומן לניהול עמותה, כלי עזר לפטור מארנונה, הגשת ניהול תקין ועוד

הניוזלטר המשפטי

הניוזלטר המשפטי

אחד משיתופי הפעולה המקצועיים הקיימים במסגרת פורום יועצים משפטיים בעמותות. 

מטרת הניוזלטר היא לעדכן את חברי הפורום על שינויי חקיקה ורגולציה ולשתף בכלים ניהוליים, פתרונות משפטיים, נושאים לשיח עמיתים, הצעות לייעול וכיוצ"ב, מהזווית של תפקיד יועמ"ש בעמותה.

אחד הערכים עליו מבוססת פעילות הפורום הינו נתינה הדדית – לתרום ולהיתרם. חלוקת האחריות בין חברי הפורום לאיסוף מידע עבור הניוזלטר המשפטי, תחסוך לכל אחד מאיתנו זמן עבודה יקר ואף תעשיר אותנו במגוון זוויות והיבטים בתחומי המשפט בהם אנו עוסקים במסגרת התפקיד.

הקול קורה

הקול
קורה

פיתוח "הקול קורה" -

כלי מקוון פתוח וחינמי המאפשר לראשונה לארגוני החברה האזרחית לאתר במקום אחד הזדמנויות למימון ממשלתי בצורה ברורה ונגישה.

המערכת מאפשרת לחפש במכרזים, מבחני תמיכות וקולות קוראים פתוחים, ולהירשם להתראות בתחומים ובנושאים שרלוונטיים לארגונכם.

הכלי נהגה ופותח על ידי מנהיגות אזרחית והסדנא לידע ציבורי, ובתמיכת "מיזם ממשלה-חברה אזרחית" – שותפות של ממשלת ישראל והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, ובשיתוף פעולה בתוכנית חברתית עם מגדל חברה לביטוח.

הכשרות לעמותות

הכשרות
לעמותות

ימי עיון, קורסים והשתלמויות בנושאים ייחודים הרלוונטים לעמותות

ימי עיון, קורסים והשתלמויות בנושאים ייחודים הרלוונטים לעמותות. כגון קורס לעמותות צעירות המיועד לעמותות בשנתיים הראשונות לחייהם במטרה לפתח תשתיות ניהוליות לארגונים חברתיים.

שאלות משפטיות

שאלות משפטיות

חברים במנהיגות אזרחית? שאלו את היועמ"ש שלנו!

ניתן להעביר שאלות משפטיות בכתב ליועץ המשפטי שלנו, עו"ד איתן צחור.

שימו לב – השאלות צריכות להיות *כלליות ורחבות* ולא פרטניות.
 

כלים שימושיים בייצוג וחקיקה

כלים שימושיים בייצוג וחקיקה

כאן תמצאו עדכונים על כלים שהם פרי עבודת הייצוג שלנו

בנושאים מגוונים כמו: השקעות במלכ"ר, הלוואות בערבות המדינה, הסדר מול רשות המסים לגבי הנהלה וכלליות, הסבר על תקציב המשכי