top of page

אז.. למי אכפת מאלו שאכפת להם? // סיכום פאנל הבחירות הראשון של המגזר השלישי

הפאנל הראשון של המגזר השלישי עם מועמדים לכנסת ה-21

יש הרבה מאוד פאנלים לקראת הבחירות, שעוסקים בנושאים הכי חשובים לנו– בריאות, חינוך, מיגור עוני, תעסוקה, שוויון מגדרי, סביבה, תחבורה ועוד ועוד. אבל זה הפאנל היחיד, והראשון מסוגו שעסק בנו.

אנו שמחים לסכם פאנל מגוון ומעניין, כהשתקפות לחברה האזרחית בישראל! תודה לנציגי המפלגות השונות שהגיעו (18.3.2019) והראו שאכפת להם: ח"כ מירב בן-ארי (כולנו) מהרטה ברוך-רון (מרצ) קרן ברק (הליכוד) רונית לב-ארי (גשר) ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) ח"כ עליזה לביא (כחול לבן) עידית סילמן (איחוד מפלגות הימין)

*למען הסר ספק, פנינו בהזמנה להשתתף בפאנל אל כלל המפלגות הקיימות בכנסת ה-20, או שעברו את אחוז החסימה בעת שליחת ההזמנות.


עו"ד אופיר כץ, יו"ר מנהיגות אזרחית, פתח את המפגש, בנוכחות של עשרות מנכ"לי ומנכ"ליות ארגונים, יו"רים וחברי ועדים מנהלים, יזמים ומובילים חברתיים, אשר לקחו חלק פעיל באירוע. ליאור פינקל-פרל, מנכ"לית הארגון הנחתה את הפאנל והציגה את הכוח והעצמה של המגזר השלישי בישראל, גם כמחולל שינוי חברתי וגם ברמה הכלכלית למשק: * ארגוני המגזר השלישי בישראל אחראים לכ-6% מהתוצר הגולמי. שיעור הגבוה מזה של ארגוני המגזר השלישי בארצות הברית, באוסטרליה ובמדינות אירופה (נכון לשנת 2017) * כמעט 14% מכלל המועסקים במשק הישראלי עובדים במגזר השלישי (קרוב לחצי מיליון משרות) השיעור הגבוה ביותר מבין 13 מדינות אחרות שנבדקו (נכון לשנת 2017) * המגזר השלישי מהווה פלטפורמה מדי שנה לכ- 493 אלף מתנדבים.

והנה טעימה מהדברים שעלו במפגש:


"כשהגעתי לכנסת הבנתי עוד יותר את החשיבות של החברה האזרחית… לארגוני החברה האזרחית תפקיד חשוב מאד … מצד אחד בהכוונת חברי הכנסת ובהשפעה על מדיניות בנושאים חברתיים שונים ומצד שני בהשפעה על חקיקה … אני חושבת שנהדר שעמותות רבות פועלות במימון המדינה, לא רואה בזה בעיה – עמותות עושות את זה יותר טוב, בגמישות ובצורה טובה יותר מהמדינה."

מירב בן-ארי, כולנו


"המגזר השלישי צריך לקבל מקום של כבוד בכנסת ישראל, כולל הקמת שדולה ייעודית וכן משרד ממשלתי ייעודי למען החברה האזרחית. אשמח לעמוד בראש שדולה ומשרד ממשלתי שכאלו … על המדינה להביא פתרונות פיננסים לעמותות כדי שהן לא רק יתעסקו בלהביא את הכסף אלא יעסקו בדבר ללשמן הן הוקמו … צריך לטפל בעמותות כי הן מטפלות בנו"

עידית סילמן, איחוד מפלגות הימין


"אני רואה בשנים האחרונות שינוי משמעותי, בהובלה של מנהיגות אזרחית – אופיר וליאור – הפועלים למען ארגוני החברה האזרחית… אסור שרגולציה על עמותות תהיה הפקר – מישהו צריך לדאוג לעבודת העמותות והקלת הרגולציה. אנחנו יכולים לעזור בסוגיות שונות לטובת העמותות. עוד לפני חקיקה – בדיונים בכנסת "

אורי מקלב, יהדות התורה


"אני מכירה ומודה למנהיגות אזרחית על העבודה המשמעותית בייצוג ובדאגה לארגוני החברה האזרחית, ובמיוחד על העשייה החשובה למען הארגונים שפועלים מחוץ לתל אביב, בפריפריה"

עליזה לביא, כחול-לבן


"שיטת התשלומים ו'המכסות' שהמדינה משיתה על עמותות היא מאוד בעייתית וצריכה להשתנות…..הקשר בין חברי הכנסת לעמותות הוא משמעותי כאן וצריכים לפעול יחד מול משרדי הממשלה"

רונית לב-ארי, גשר


"ברור לי שכחברת כנסת אני אשאב את התכנים לחקיקה מעמותות, הן מכירות את השטח היטב ואת הצרכים של אוכלוסיות מוחלשות"

מהרטה ברוך-רון, מרצ


"כחברת כנסת לעתיד אני מתחייבת לפעול בנושאים חברתיים ושדלתי תמיד תהיה פתוחה בפניכם".

קרן ברק, הליכודbottom of page