top of page

ברית ארגוני התשתית

ברית ארגוני התשתית הינה יוזמה וולונטרית שמטרותיה סנגור ופיתוח תשתיות אשר יסייעו לארגוני החברה האזרחית ולתורמים לה במימוש מיטבי של ייעודם וקידום חברה אזרחית פלורליסטית, משפיעה ואחראית. הברית פועלת להשיג מטרות אלו על ידי שיפור התשתיות והשירותים המוצעים לארגוני החברה האזרחית באמצעות אגבור (סינרגיזם), שילוב ושיתוף פעולה בין ארגוני התשתית.

הברית כוללת ארגונים הפועלים במגוון תחומים כגון: חקיקה, ידע, טכנולוגיה ועוד לצד ארגונים המציעים שירותים לארגוני חברה אזרחית בתחומי תוכן כגון: ייעוץ ארגוני, ניהול פיננסי, פיתוח יכולות ניהול, קידום אפקטיביות של תורמים ועמותות ועוד. הברית משמשת מודל של שיתוף פעולה, באמצעות בניית הסכמות, תיאום והפעלת יוזמות משותפות לטובת ארגוני המגזר השלישי.


הארגונים החברים בברית:

אנו אנו פועלת לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית, קידום סוגיות חברתיות, כלכליות וסביבתיות והעשרת השיח. הפעילות נעשית באמצעות: (א) שימוש ויצירת כלים דיגיטליים לאקטיביזם ברשתות החברתיות. (ב) בניית קואליציות של ארגונים ופעילים חברתיים לקידום סוגיות (ג) ייעוץ לארגונים ולפעילים בעבודה מול התקשורת להעלאת סוגיות חברתיות בכלל (ד) מאגרי מומחים מגוונים לייצוג הולם של מגוון האוכלוסייה בתקשורת ובכנסים.


 

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל המועצה הלאומית להתנדבות בישראל (ע"ר) מהווה ארגון גג לפעילות מתנדבים וארגוני התנדבות בישראל. המועצה פועלת לצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות מתנדבים, מוקירה ומעודדת מעשי התנדבות ומספקת שירותים למתנדבים ולארגוני התנדבות בישראל. המועצה הוקמה בשנת 1972 ע"י ממשלת ישראל.


 

מכון אלכא למנהיגות וממשל מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל פועל לעיצוב וחיזוק ממשקי עבודה אפקטיביים, בין ובתוך המגזרים השונים, המעורבים באספקת שירותים חברתיים. המכון מהווה סביבה ייחודית שבה מנהיגים מכלל המגזרים: הציבורי, העסקי, החברתי, המוניציפלי והפילנתרופי, יכולים לשתף פעולה בנושאים החברתיים המהותיים לקיומה של מדינת ישראל.


 

המרכז למנהיגות מתנדבת המרכז למנהיגות מתנדבת על שם פני וסטיבן ויינברג עוסק בפיתוח תרבות של מנהיגות מתנדבת ומובילות בקרב ועדים מנהלים. המרכז מסייע לעמותות להגשים את הפוטנציאל שלהן על ידי פיתוח הנהגתן המשולבת: הועד המנהל והמנכ"ל.


 

מידות מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.


 

מנהיגות אזרחית מנהיגות אזרחית הוא ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל. הארגון עוסק משנת 1986, בייצוג וקידום ארגוני המגזר השלישי מול הממשל, המגזר העסקי והציבור הרחב, סביב סוגיות רוחב המשפיעות על ארגוני החברה האזרחית מתוך ראייה מגזרית כוללת. מנהיגות אזרחית הינו ארגון ממלכתי א-פוליטי, וחברים בו מאות עמותות ומלכ"רים מכל רחבי הארץ וממגוון רחב של תחומי עיסוק ותוכן.


 

מתאם מתאם הוא הגוף המוביל לייעוץ ושירותים בתחום משאבי אנוש למגזר השלישי בישראל. מתאם מסייעת לארגוני המגזר השלישי בכל תחומי תשתיות משאבי האנוש והארגון: החל מגיוס כוח אדם, הכשרות והתמקצעות הון אנושי, ייעוץ ולווי מנהלים, תשתיות שכר ותגמול, נהלים, עתודה ניהולית, תכניות עבודה וכו'.


 

מתן – משקיעים בקהילה מתן – משקיעים בקהילה הינו ארגון חברתי הפועל ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת על ידי בנייה ופיתוח שותפויות להשקעה אפקטיבית בקהילה בין עסקים, תורמים וקרנות פילנתרופיות לבין ארגונים חברתיים וגורמי ממשל. מתן הוא השלוחה הישראלית של United Way, ארגון בינלאומי הפועל במעל ל-40 מדינות. אנו במתן פיתחנו תשתית גמישה ומותאמת לכל אתגר חברתי: לארגונים חברתיים אנו מציעים מגוון משאבים: מענקים כספיים, התנדבות בין מגזרית, ומסלולי מתן לפיתוח ויישום מצוינות ניהולית ומנהיגות חברתית. לחברות ועסקים אנו מציעים ארגז כלים מגוון, המאפשר שיתוף העובדים וכל בעלי העניין בפעילות הקהילתית. לתורמים יחידים, משפחה, קבוצת חברים או קרן פילנתרופית, אנו מציעים מגוון דרכים מרתקות להשקעה בקהילה.


 

נובה נובה הינו ארגון מגזר שלישי אשר מטרתו להפוך את המגזר הציבורי והחברתי בישראל למבוסס תוצאות. אנו עושים זאת על ידי שיפור היכולת של ארגונים חברתיים, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות להשתמש בנתונים בתהליכי תכנון, ניהול שוטף והערכה. נובה פועלת בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, הקהילה הפילנתרופית והמגזר העסקי על מנת להוריד חסמים לשימוש בנתונים, לפתח גישה לנתונים מנהליים, להטמיע כלים לאיסוף וניתוח נתונים ולהגדיל את המשאבים המופנים לנושא.


 

ציונות 2000 גוף עצמאי, א-פוליטי ובלתי תלוי אשר הוקם ב 1995 על ידי קבוצת אזרחים אותה הוביל איש העסקים רוני דואק. הארגון מהווה צומת בו נפגשים ארגונים מובילים מעולם העסקים, נציגי קהילות ומתנדבים לקידום סדר יום חברתי חדש. בכל יום גדל המעגל, המחויב לאקטיביזם חברתי, לאחריות אישית ולעשייה.


 

שיתופים ארגון שיתופים הוקם בשנת 2006 מתוך חזון של יצירת חברה אזרחית פלורליסטית ויוזמת, שתיצור שיח המחבר בין ארגונים חברתיים, משרדים ממשלתיים ופילנתרופים בישראל. המומחיות שלנו היא בפיתוח ובהובלה של פלטפורמות להשפעה חברתית, המבוססות על מתודות ברורות, מדידות ומוכחות ליצירת שינוי: קולקטיב אימפקט, מרחבי השפעה ותהליכי שיתוף בממשלה.


 

שתיל – הקרן החדשה לישראל שירותי תמיכה ויעוץ לקידום שינוי חברתי. מהווה ארגון תשתית העוסק בבניית יכולת, ארגון כוחות החברה האזרחית וקידום מדיניות לקידום שינוי חברתי בישראל. מאז היווסדו בשנת 1982, על-ידי הקרן החדשה לישראל, פועל שתיל בשורה הראשונה של המאבק למען צדק חברתי וכלכלי, דמוקרטיה וזכויות האדם, פלורליזם דתי ותרבותי, חברה משותפת יהודית ערבית וקידום מצבם של הפלסטינים אזרחי ישראל.


bottom of page