top of page

הניוזלטר המשפטי של המגזר השלישי - גליון מס' 4 | ספטמבר 2022הניוזלטר המשפטי הינו אחד משיתופי הפעולה המקצועיים הקיימים במסגרת פורום יועצים משפטיים בעמותות. מטרת הניוזלטר היא לעדכן את חברי הפורום והקהל הרחב על שינויי חקיקה ורגולציה ולשתף בכלים ניהוליים, פתרונות משפטיים, נושאים לשיח עמיתים, הצעות לייעול וכיוצ"ב, מהזווית של תפקיד יועמ"ש בעמותה.

אחד הערכים עליו מבוססת פעילות הפורום הינו נתינה הדדית – לתרום ולהיתרם. חלוקת האחריות בין חברי הפורום לאיסוף מידע עבור הניוזלטר המשפטי, חוסכת לכל אחד מחברי הפורום זמן עבודה יקר ואף מעשיר את הקהל הרחב במגוון זוויות והיבטים בתחומי המשפט בהם עוסקים יועצים משפטיים במסגרת תפקידם.


ומה הפעם? ZOOM בנושא המכרזים:

>> סיכום כנס פורום היועצים המשפטיים הראשון בנושא מכרזים

>> מאמר משפטי בנושא מיצוי יתרונות וזכויות בהליך הרכש החברתי

>> פינת המשפטיפ! טיפים והמלצות מיועמ"ש ליועמ"ש – טיפ ליועמ"ש שמלווה הגשת הצעה למכרז

>> פסיק מהפסיקה – והפעם בנושא רכיב המע"מ במכרז

>> נפרדים מרשמת העמותות היוצאת - עו"ד קארן שוורץ

>> פינת הזרקור, עו"ד רינת בר-אל מראיינת יועצים משפטיים בעמותות – והפעם ראיון פרידה מעו"ד רגינה באבייב מייסדת הפורום

>> פורום היועצים המשפטיים עולה שלב - נילי קופמן, מנהלת פורומים במנהיגות אזרחית


חשוב לדעת!

בחודש אוגוסט 2022 הוציאה רשות המיסים הנחיה לפעולה בנוגע להשתתפות מלכ"רים במכרזי מדינה. לפי הנחיה זו, על מלכ"ר המעוניין להתמודד במכרזי מדינה להגיש בקשת אישור מקדמי מרשות המיסים שהפעילות שתבוצע על ידו אינה פעילות עסקית. לצד ההנחיה, הוצע "מסלול ירוק" בו נקבעו קריטריונים נוקשים ביותר. משמעות הנחיות אלו, הינה פגיעה קשה בשירותים החברתיים וצמצום השתתפות של מלכ"רים במכרזי מדינה.

עם פרסום ההנחיות, חברו יחד פורום היועצות והיועצים המשפטיים בעמותות ופורום מנהלי ומנהלות הכספים בעמותות לארגון הגג של המלכ"רים בישראל "מנהיגות אזרחית", קיימו כנס חירום ויצאו במכתב חריף לשר האוצר ולמנהל רשות המיסים בדרישה להקפיא את ההנחיות לאלתר ולפעול להנחיות חדשות. מיד לאחר מכן הוקם מטה מאבק ונבחרה נציגות מצומצמת שחולקת יחד עם הועד מנהל של מנהיגות אזרחית את הובלת המאבק המשפטי, הציבורי והתקשורתי.


קריאה מועילה ומהנה!

פורום היועצים המשפטיים בעמותות

עורכות:

עו"ד נילי שגיא, שותפה במשרד אופיר כץ ושות' עורכי דין nili@ophirkatz.co.il

עו"ד רינת בר אל, יועמ"שית פנימית עמותת יעדים לצפון rinatb@yeadim.org

bottom of page