top of page

הניוזלטר המשפטי של המגזר השלישי - גליון מס' 5 | מרץ 2023
הניוזלטר המשפטי הינו אחד משיתופי הפעולה המקצועיים הקיימים במסגרת פורום יועצים משפטיים בעמותות. מטרת הניוזלטר היא לעדכן את חברי הפורום והקהל הרחב על שינויי חקיקה ורגולציה ולשתף בכלים ניהוליים, פתרונות משפטיים, נושאים לשיח עמיתים, הצעות לייעול וכיוצ"ב, מהזווית של תפקיד יועמ"ש בעמותה.


אחד הערכים עליו מבוססת פעילות הפורום הינו נתינה הדדית – לתרום ולהיתרם. חלוקת האחריות בין חברי הפורום לאיסוף מידע עבור הניוזלטר המשפטי, חוסכת לכל אחד מחברי הפורום זמן עבודה יקר ואף מעשיר את הקהל הרחב במגוון זוויות והיבטים בתחומי המשפט בהם עוסקים יועצים משפטיים במסגרת תפקידם.


בגיליון הנוכחי בחרנו להתמקד בנושא דיני העבודה לנוכח השינויים בעולם התעסוקה בשנים האחרונות. אנו, כמעסיקים וכעובדים חווינו וחווים מגוון רחב של שינויים, בין היתר, בעקבות תקופת סגרי הקורונה וההשלכות שהיו לתקופה זו על עולם העבודה. בגיליון זה ניסינו להתמקד בהשפעה זו על מלכ"רים, ואנו גאות להציג בפניכם את התוצרים!


ומה הפעם? תוכן בדגש על דיני עבודה בעמותות

>> פינת הזרקור! עו"ד רינת בר-אל מראיינת יועצים משפטיים בעמותות - ראיון עם עו"ד חיים מזרחי, יועמ"ש עמותת מט"ב

>> פסיק מהפסיקה – בנושא הכרה ביחסי עובד ומעסיק, בין משתקמים ולבין מפעלים מוגנים

>> פינת המשפטיפ! טיפים והמלצות מיועמ"ש ליועמ"ש – טיפים לממונים על מניעת הטרדה מינית בארגון

>> ראיון מיוחד עם כב' השופטת (בדימוס) גב' מיכל לויט, שכיהנה במשך שנים בביה"ד לעבודה ת"א

>> מאמר משפטי מיוחד בנושא העסקת עובדים עם מוגבלויות


ובנימה אישית, בימים אלה, בהם החברה בישראל קרועה ומפולגת בדיון סביב המהפכה המשפטית, ריבוי דעות ושיח פתוח הוא אחד מהדברים החשובים ביותר. רבים מאתנו בפורום היועמ"שים בעמותות מייצגים אוכלוסיות מיעוט מגוונות לצד דעות שונות. אנו מזמינות אתכם להמשיך לשתף בקשיים שעולים מהשטח, כולל סוגיות מקצועיות מעצם היותנו יועצים משפטיים והדילמות עמן אנו מתמודדים באופן יומיומי (ובפרט, כאמור, בתקופה סוערת זו).


קריאה מועילה ומהנה!

עו"ד נילי שגיא, שותפה במשרד אופיר כץ ושות' עורכי דין nili@ophirkatz.co.il

עו"ד רינת בר אל, יועמ"שית פנימית עמותת יעדים לצפון rinatb@yeadim.org

פורום היועצים המשפטיים בעמותות

bottom of page