top of page

חדש! פורום מנהלי כספים בעמותות // נעים להכיר, מוזמנים להצטרף!


מנהלי כספים מהווים אנשי מפתח בארגון, ועוסקים בהסתכלות מאקרו של ניהול התקציב, ומעורבים בקבלת החלטות אסטרטגיות. בעמותות וארגונים חברתיים, מנהלי כספים אחראיים על מימוש המשאבים הארגוניים, באופן יעיל, חסכוני, אפקטיבי, ויצירתי – ובכך מקדמים את הארגון ומטרותיו, ותורמים לעשייה החברתית.

בפני מנהל כספים בעמותה ניצבים אתגרים רבים כגון: רגולציה ייחודית לעמותות, עבודה מתוך פריזמה חברתית, ותלות בתרומות וגיוס משאבים. פורום מנהלי הכספים מבקש להיות קהילה מקצועית – סביבה בטוחה לשיח והיוועצות, זירת התמקצעות, לצד קידום אינטרסים משותפים ואף השפעה על מדיניות.

הפורום יציע מפגשים מקצועיים, התמקצעות למידת עמיתים, רישות, יצירת כלים שיתופיים ושיתוף ידע.

אחד הערכים עליו מבוססת פעילות הפורום הינו נתינה הדדית – לתרום ולהיתרם. ובכך לחסוך לכל אחד ואחת מאתנו זמן עבודה יקר ואף ליהנות ממגוון זוויות והיבטים בתחום הפיננסי ונושאים שונים במסגרת התפקיד.

מכירים מנהלי כספים בעמותות? הזמינו אותם להצטרף!

שימו לב! ההשתתפות בפורום אינה כרוכה בתשלום, אך מיועדת למנהלי כספים בעמותות בלבד. אנא מלאו את השאלון על מנת לקבל עדכונים והזמנה להצטרפות לפורום.


חברי ועדת ההיגוי:

  • אילנית בירן – מנהלת כספים, ארגון בעצמי

  • רונית דובר – חשבת, ארגון בעצמי

  • גליה דולפן-דויקו – מנהלת כספים, עמותת אופנים

  • אוהד חזן – סמנכ"ל כספים ותפעול, מחשבה טובה

  • פלגית גרוס – סמנכ"לית כספים, ארגון ידידים לחברה ולנוער

  • אורנן פודם – מנהל כספים ותפעול, אלומה

  • שירה כהן – מנכ"לית עמותת מדעת

  • דפנה רביד ברזלי - סגנית נשיא, לשכת רואי חשבון בישראל

  • נילי קופמן - מנהלת תחום פורומים, מנהיגות אזרחית


bottom of page