top of page

כנס פורום יועצים משפטים בעמותות 7.4.22

ב- 7.4.22 התקיים הכנס הפרונטלי הראשון של פורום היועצים המשפטים בעמותות. הכנס עסק בנושא הבוער של אתגר המכרזים וכיצד חברי הפורום שותפים בהובלת שינוי מדיניות.


הבוקר נפתח בדברי ברכה של עו"ד אשר דובב, שותף, ר' מח' מלכ"רים, הרצוג פוקס נאמן, עו"ד נירה פורן, מנכ"לית ACC. עו"ד רגינה בבאייב, יועמ"שית עמותה לילדים בסיכון, מייסדת הפורום, הציגה את הפורום ואת פעילותו ופירטה אודות נושא הכנס וההזדמנות הייחודית של המשפטנים בעמותות להשפיע לטובת החברה האזרחית. רון ברקאי, מנכ"ל מנהיגות אזרחית, הרחיב על חשיבות ופוטנציאל הפורום בהשפעה על נושא המכרזים.


בחלק הראשון של הכנס הציגו 2 מחברי הפורום מאמרים המתייחסים לנושא:

עו"ד ועו"ס לירון דוד, סמנכ"לית מדיניות בעמותת אנוש הציגה תפיסה חדשנית ששמה דגש על איכות השירות והמוטבים בהליכי המכרז.

ד"ר עו"ד נוי ברינט, יועץ משפטי לעמותות וחוקר המסגרת המשפטית של ארגוני המגזר האזרחי, הציג טענות להעדפת עמותות מכוח ההתאגדות במכרזים לרכש חברתי.


שמחנו גם לארח את רו"ח ליאור אגאי, שותף יעוץ רכש ומכרזים ב-BDO. התפתח דיון מעמיק ומציף על התנהלות המכרזים והתחושות הקיימות בשטח. ליאור שיתף אותנו בדגשים וטיפים בתהליך ההגשה למכרז.


בחלקו השני של היום התכנסו לחשיבה משותפת כיצד למנף את פעילות הפורום לטובת שינוי מדיניות בתחום המכרזים ובחשיבה קבוצתית הוחלט על כיווני פעולה משותפים לחודשים הקרובים.


לאורך כל הכנס הוקדש זמן להיכרות בין אישית וקבוצתית בין החברים לחיזוק תחושת החיבור לפורום


לפרטים נוספים על הפורום והרשמה - היכנסו כאן
bottom of page