top of page

מאבק בהנחיות רשות המיסים - השתתפות מלכ"רים במכרזים


על מה המאבק?

ביום 15.8.22 רשות המיסים יצאה בהנחיות לפעולה בנוגע להשתתפות מלכ"רים במכרזי מדינה. לפי הנחיות אלו, כל מלכ"ר המעוניין להתמודד במכרזי מדינה (וכל מי שכפוף לחוק חובת מכרזים) יהיה חייב להגיש בקשת אישור מקדמי מרשות המיסים שהפעילות המוצעת במכרז הינה פעילות התואמת את מטרותיו הציבורים ואינה פעילות עסקית. למעשה, רשות המיסים מעבירה את נטל ההוכחה על אופן מיסוי הפעילות לארגונים עצמם ולא על רשות המיסים כיום. לצד זה מפרסמת רשות המיסים מסלול "ירוק" שיאפשר לכאורה לארגונים לקבל מעין תו ירוק ולהימנע מהגשה חוזרת לכל מכרז ומכרז. עמידה בתבחינים שפורסמו במסלול ה"ירוק" כמעט שאינה אפשרית לעמוד בה ולכן הלכה למעשה, אף מלכ"ר באף מכרז לא ישתמש במסלול הנ"ל. משמעות הדבר הוא פגיעה אנושה בשירותים החברתיים וחיסול ההשתתפות של מלכ"רים במכרזי מדינה.

כוחנו באחדותנו

הנחיות רשות המיסים פוגעות בכל ארגון וארגון המבקש בהווה ובעתיד לגשת למכרז מדינה בכל תחום ובכל נושא. זו פגיעה מקיפה בכל מי שחשובים לו האוכלוסיות הכי פגיעות והכי מוחלשות בחברה הישראלית ולכן קיימת חשיבות עליונה לפעול יחד, כחברה אזרחית להקפאת ההנחיות ומציאת פתרון משפטי הולם.

היכן אנחנו עומדים?

עם פרסום ההנחיות, חברו יחד פורום היועצות והיועצים המשפטיים בעמותות ופורום מנהלי ומנהלות הכספים בעמותות למנהיגות אזרחית ויצאו במכתב חריף לשר האוצר ולמנהל רשות המיסים בדרישה להקפיא את ההנחיות לאלתר ולפעול להנחיות חדשות.

עם פרסום המכתב קיבלנו פניות מחברי כנסת למידע ותמיכה במאבק, חברת הכנסת לזימי, וחברי הכנסת קריב ובליאק שפנו לרשות המיסים להקפאה מידית של ההנחיות. לקריאת מכתבי חברי הכנסת.


שר הרווחה מאיר כהן נפגש עם מנהל רשות המיסים וסגנו לשיחה ארוכה בנושא שבסיומה הוחלט על כניסה לדיון מרתוני מהיר לתיקון ההנחיות. לצערנו, ללא הקפאת ההנחיות עדיין.


בנוסף, הוקם מטה מאבק ונבחרה נציגות שחולקת יחד עם הועד מנהל של מנהיגות אזרחית את הובלת המאבק המשפטי, הציבורי והתקשורתי והתקיים כנס חירום בהשתתפותם של כ- 150 ארגונים.


ניהול המאבק דורש הערכות כלכלית לא קטנה וארגונים רבים כבר נרתמו למאמץ.

השתתפות כלל הארגונים החברתיים חשובה ביותר.

תמיכה במאבק תאפשר לממן הוצאות משפטיות, מחקריות ואסטרטגיות.


לקבלת פרטים נוספים מוזמנים לפנות אלינו לדוא"ל office@migzar3.org.il

bottom of page