top of page

משבר הקורונה // עדכונים מישיבות השולחן העגול ומסמך הדרישות של המגזר השלישי

סיכום השולחן העגול - 30.03.2020

פחות משבועיים לאחר שהתכנס השולחן העגול לראשונה (18.3), התכנס השולחן בשנית ביום שני האחרון (30.3) לטובת עדכונים בנעשה עד כה. (לסיכום הישיבה מיום 18.3 – https://bit.ly/2xQZS0s ) נזכיר כי במפגש הקודם הוחלט על הקמת תת ועדה ייעודית למתן מענים מגזריים לארגוני המגזר השלישי, בהובלת נציגי ממשלה ומנהיגות אזרחית. לצד זה הושק מנגנון למענה על סוגיות פרטניות של הארגונים, בהובלה של מנהיגות אזרחית, ועבודה מול הצוות המצומצם. תכלול רה"מ – הילה טל אביטן ומנהיגות אזרחית – ליאור פינקל פרל. צוות זה פועל ביתר שאת בימים אלה, וחלק ניכר מההקלות והמענים שיוצגו כאן הם תוצר של שיתוף פעולה זה, ועל כך נתונה הערכתנו. במקביל, הוקמו ועדות משנה לשולחן העגול נוספות, בהובלה משותפת של נציג ממשלה ונציג מגזר שלישי:

 • ועדת משנה של השולחן העגול בנושא ילדים ונוער בסיכון – תכלול ממשלה של היחידה למניעת עבריינות נוער – מיכל גולד ותכלול חברה אזרחית – המועצה לשלום הילד – ורד וינדמן. פגישה ראשונה התקיימה אתמול. היום התחלנו לעבוד על מענים.

 • ועדת משנה של השולחן העגול בנושא זרים – תכלול ממשלה – משרד המשפטים – מנהלת היחידה למניעת סחר בבני אדם – דינה דומיניץ, חברה אזרחית – מנכלית המוקד למהגרים ופליטים – איילת עוז. התקינה פגישה ראשונה היום – 51 משתתפים.

 • ועדת משנה למענים לאנשים בעלי מוגבלויות – ממשלתי – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות- יונית אפרתי, מגזר שלישי- מנכלית אנוש – הלה הדס.

כמו כן, ישנן זירות נושאיות נוספות. יו"ר מנהיגות אזרחית, עו"ד אופיר כץ ברך על העבודה המאומצת והמשותפת והמענים המגוונים שניתנו עד כה לאור מסמך הדרישות שלנו. לצד פעילות מבורכת זו, אנו עדים לקריסה של המגזר השלישי בישראל, כאשר עוד ועוד ארגונים מוציאים עובדיהם לחל"ת ומקפיאים פעילות. על מנת לשמור על המגזר השלישי:

 • ארגוני המגזר השלישי מבקשים הצהרה ברורה – שתהיה השוואת תנאים למגזר העסקי, ושל המענים יעמדו בהלימה לצרכי השטח ולפגיעה החמורה בתשתית החברתית של ישראל.

 • לאור משבר הקורונה, ישנו חשש בפגיעה בתרומות וכבר היום אנו עדים לירידה לא מבוטלת בתרומות משקי הבית. לכן יש דחיפות בהחזרת מחלקת המלכ"רים ברשות המסים לפעילות מלאה, על מנת לאפשר חידוש אישורים לפי סעיף 46, כמהלך חירומי לעידוד תרומות.

 • הקפיאו את ההקפאה – לבטל את הקפאת התכניות השונות על ידי משרדי הממשלה, לאפשר לארגונים להתאים את הפעילות לזמן קורונה ולהחזיר במיידי את העובדים החיוניים שהוצאו לחל"ת. במסגרת זו, עדכן הצוות הממשלתי כי יוגדרו שירותים חיוניים, (בתכלול משרד רה"מ, מפורט בהמשך)

בנוסף עלתה ההצעה כי תשלום גובה דמי האבטלה לארגונים, שיוכלו להחזיר עבודה העובדים מחל"ת, ובכך לשמור על הפעילות בשטח, להבטיח רצף תעסוקתי ולשמור על כח האדם היקר בארגונים, ולשמר את התשתית החיונית של הארגונים מנכ"לית מנהיגות אזרחית, ליאור פינקל-פרל, ברכה על העבודה הצמודה עם צוות המענים אך ציינה כי למרות שהצוות מייצג את המגזר השלישי בדיונים פנים-ממשלתיים, יש חשיבות בשיח ישיר עם נציגות המגזר השלישי , ואמרה – אל תחליטו עלינו בלעדינו – ולשם כך ביקשה לקבוע פגישה עם מנכ"ל משרד האוצר, או מי מטעמו. התכנית הכלכלית לסיוע למשק במהלך הפגישה עודכנו לגבי בעיקרי הדברים בתכנית הכלכלית עבור המגזר השלישי, ובכלל זה:

 1. הלוואות בערבות מדינה מול הבנקים

 2. מהלכים הנעשים להשוואת תנאים למגזר העסקי.

 3. במסגרת התכנית הכלכלית קיבלנו עדכון בדבר הקמת קרן מענקים לעמותות, אך לא פורטו היקף הקרן, מודל פעילותה, הקריטריונים או הזכאות לקבלת המענקים.

את פירוט הדברים ראינו כשפורסמה התכנית הכלכלית מספר שעות לאחר מכן. נכון לעכשיו טרם התבהרו פרטי הפעלת הקרן או הקריטריונים לזכאות. חשוב לציין כי אנו מעריכים את הצעדים שנעשו עד כה, ונמשיך לפעול עם נציגי הממשלה, אך לעמדתנו ישנן סוגיות הנותרו ללא מענה ואנו ממשיכים לפעול על מנת לייצר את המענים המיטביים עבור ארגוני המגזר השלישי. נמשיך לעדכן.להלן פירוט ההקלות והצעדים שננקטו עד כה, כמענים למסמך הדרישות של מנהיגות אזרחית: חשכ"ל הודעת חשכ"ל מיום 22 במרץ – https://bit.ly/2QGoY8I

 • הלוואות בערבות מדינה – מסלול ייחודי לעמותות בלבד, לא רק לעמותות נתמכות. לעמותות העסוקות בחינוך, בריאות ורווחה – ללא ערבות בכלל, קיצור זמנים והקלות בירוקרטיות – https://bit.ly/33zlJoY

 • הקפאת ביקורות של החשכ"ל

 • קיצור ימי אשראי/ תשלום מקדמות – https://bit.ly/2Unets2 טיפול בעשרות פניות לקיצור ימי האשראי בעבור תשלומים של 13 משרדי ממשלה לעמותות.

בתהליך:

 • תיקון נוהל תמיכות – יועבר להערות ציבור – התאמה והקלות בנוגע לשיעור הוצאה על הנהלה וכלליות וגירעון

 • תיקון מבחני תמיכה לאור המצב

 • פתיחה מחדש של מבחני תמיכה כדי להתאימם למצב (הסבה לפעילות דיגיטלית וכו')

 • פניית משרד רה"מ לרשות המסים לדחיית תשלום מס שכר. מתוך חוות הדעת המשפטית של עו"ד איתן צחור: "כאשר רשות המסים מאפשרת דחיית דיווח על מס הכנסה ומע"מ לגופים עסקיים, עליה לדחות גם את תשלום מס השכר לגבי מלכ"רים". להמשך קריאה – https://bit.ly/3dtsYDd (24.3)

רשם העמותות ההקלות פורסמו בהודעות לציבור, למסמך מרכז מיום 29/3 >>

 • דחיות מועד הדיווח לשנת 2019, והקלות שיאפשרו לעמותות לעבוד מקוון

 • הקפאת ביקורות עומק

 • הקפאת תהליכי מחיקה יזומים של עמותות,

 • הגשת מסמכים באופן מקוון

 • · 29/3 – הודעה בדבר דחיית תשלום אגרה שנתית מופחתת >>

ובנוסף:

 • פרוטוקולים ותצהירים חתומים לרשם – אפשר דיגיטלית (ללא חתימת מקור) >>

 • זירת השירותים החברתיים בצל משבר הקורונה – באתר גיידסטאר >>

 • מקבץ שאלות ותשובות במגוון נושאים: תשלומים, שירות, פעילות מקוונת, נושאים משפטיים, מועדי הגשות ופיקוח

ועדת העיזבונות וקרן התובענות הייצוגיות במשרד המשפטים הוקצו 8 מיליון שקלים למשפחות נזקקות ו- 6.5 מיליון שקלים למיגון צוותים במוסדות הרווחה. ועדת העזבונות מעבירה תקציב למשרד הרווחה, אותו המשרד יחלק לפי מבחן תמיכה 3א לארגונים הנתמכים באותם התחומים. לפרטים המלאים לחצו כאן.

קרנות הביטוח הלאומי

 • ריכוזי שאלות ותשובות מעודכנים בשוטף באתר

 • דחייה של מועד הגשות במסגרת הקול הקורא בקרן למפעלים מיוחדים לאחר הפסח

 • פרסום קול קורא בהיקף של 10 מלש"ח לטובת סיוע לאוכלוסיות בסיכון בהתמודדות עם משבר הקורונה.

משרדי הממשלה השונים ועדכונים נוספים:

 • משרד הרווחה ישלם תשלום מלא במרץ, גם לתכניות שהושבתו לחלוטין – בהמשך לחוזר מנכ"ל (25.3), פורסם חוזר מנכ"ל נוסף (31.3) המסדיר את פעילות מסגרות בקהילה לרבות תשלום לכל מסגרת. לחוזר מנכ"ל המודיע על המהלך מיום 25.3 >> לחוזר המנכ"ל מיום 31.3 >> לנספח המפרט את התכניות >>

 • הגדרת ארגוני מגזר שלישי כמפעלים חיוניים והחרגות תחומי פעילות חברתיים בתקנות החדשות (20.3) – https://bit.ly/39bu2Iy

 • משרד האוצר (אגף השכר והסכמי עבודה) פרסם שאלות ותשובות בדבר הגדרת תקנות העבודה במתכונת חירום, (עובדים חיוניים ושאינם חיוניים) – https://bit.ly/2QZITQr

 • הנחיית נציב שירות המדינה והממונה על השכר לעבודת עובדי המדינה במתכונת חירום – https://bit.ly/2QHTorc

 • הוקצו 3.5 מלש"ח לצורך ציוד מיגון וחיטוי לאנשי הצוות במוסדות רווחה ע"י האפוטרופוס הכללי.

 • הוקצו 8 מלש"ח לצורך משלוחי מזון למשפחות במצוקה, שיחולק ע"י העמותות, ע"י האפוטרופוס הכללי.

למצגת מהישיבה >>

שולחן-עגול-מפגש-שני-מענים-למגזר-שלישי-31.3
.pdf
Download PDF • 1.74MB

למסמך הדרישות של המגזר השלישי שהצגנו בישיבה (כולל סטטוס ביצוע נכון ל30.04.2020) >>

צעדים מידיים הנדרשים לסיוע חירום לארגוני החברה האזרחית - סטטוס 30.4
.pdf
Download PDF • 511KB

כאן בשבילכם. צוות מנהיגות אזרחית.


 

סיכום השולחן העגול - 18.03.2020


אתמול (18.3) התקיימה פגישה בין נציגי הממשלה וארגוני המגזר השלישי, במטרה לסנכרן בין פעילות הממשלה והחברה האזרחית בצל הקורונה.

לקראת המפגש דאגנו לאסוף את הקולות שלכם, הארגונים, ואף פרסמנו סקר כדי לגבש את הצרכים שלכם, תובנות ויוזמות שיכולות לסייע בהתמודדות עם המשבר, לצד הצרכים שלכם, כארגונים.

בנוסף למנהיגות אזרחית, נציגות המגזר השלישי בפגישה כללה ארגונים שהשתתפו בשולחן העגול שעסק בחוסן בחירום ומספר ארגונים נוספים. בנוסף, נציגות הקרנות הפילנתרופיות:

 • אנוש

 • שיתופים

 • הקואליציה הישראלית לטראומה

 • בטרם לבטיחות ילדים

 • לב אחד

 • קרן קמח

 • צופן

 • ויצו

 • לחיות ביחד

 • אג'יק – מכון הנגב

 • פידל

 • שק"ל

 • החברה למתנ"סים

 • גוונים

 • לקט ישראל

 • רשת עמית

 • ויצ"ו

לאחר עדכוני הממשלה, שלצערנו לא כללו התייחסות למצב הארגונים עצמם, פתח יו"ר מנהיגות אזרחית, עו"ד אופיר כץ ברוח המכתב שנשלח לראש הממשלה ולשרים הבכירים, כי לצד ההכרה של משרדי הממשלה בצורך ובתרומה של המגזר השלישי בשיגרה, ועל אחת כמה וכמה בשעת חירום זו, ישנה התעלמות מוחלטת של ממשלת ישראל מהמגזר השלישי, וכי ארגוני החברה האזרחית עומדים בפני קריסה שמשמעותה היא שכשהממשלה תרצה ליישם את החלטותיה "בשטח" ולהיעזר בארגוני השטח – לא יהיה עוד מי שיבצע זאת.

לאחר מכן הציגה ליאור פינקל-פרל, מנכ"לית מנהיגות אזרחית את ממצאי הסקר ועדכנה על הקמת החמ"ל של המגזר השלישי גם לטובת הבנת היקף הפגיעה בארגונים, וכפועל יוצא היכן נפגעים השירותים לאזרח.

במהלך הדיון נציגי ונציגות המגזר השלישי ציינו כי המגזר השלישי התגייס במלואו לתמיכה במיגור משבר הקורונה כי זאת המשימה הלאומית כעת, ולמרות זאת, והממשלה דאגה להתייעץ עם ארגוני מעסיקים, עם ההסתדרות ואחרים – אך לא קיימה כל התייעצות ולא נתנה כל פתרונות למגזר שלם – המגזר השלישי, קראו להקפיא את ההקפאה ודרשו לייצר מענים מיידים לארגוני חברה האזרחית:

מענה תקציבי חירומי מיידי לארגונים הפועלים בחירום ונותנים מענה מיידי וישיר למשבר הקורונה, ולמעשה שעוזרים לממשלה לקחת חלק בסיוע לאזרחים – ישנו צורך בהול לתקצב את הפעילות ותחזוק המנגנונים שלהם

מענה ליום שאחרי, גם עבור ארגונים שלא נמצאים כרגע בחזית הקרב ואינם יכולים כיום לתת שירות – קריסת הארגונים אשר נותנים שירותים חברתיים בשיגרה, והממשלה אף נשענת על היידע הייחודי שלהם בתחומם – משמעותה קריסה של תשתיות הרווחה במדינת ישראל. ארגונים אלה חווים פגיעה מערכתית, בהמשך לקיפאון בתקציבי הממשלה כעת ישנה גם פגיעה בקבלת תרומות פרטיות והכנסות עצמיות.

בתוך כך, עלתה גם הדרישה להקמת קרן חירום תקציבית-תזרימית להישרדות ולעמידות של הארגונים, כתשתיות אזרחית, ולא רק מול פעילות כזו או אחרת.

להלן ההסכמות מהדיון:

מנהיגות אזרחית ומי מטעמה היא הערוץ הרשמי לדיונים עם הממשלה.

במיידי:

 • יוקם צוות מצומצם מטעם מנהיגות אזרחית ונציגי ממשלה למציאת פתרונות חירום, כולל תקציביים, להמשך הפעילות של המגזר השלישי

 • יוקם מנגנון בין הממשלה למנהיגות אזרחית שיהווה ערוץ ישיר למתן מענים לסוגיות פרטניות

בנוסף:

 • דרשנו להיות נוכחיים בכל דיון תקציבי על גזירות כלכליות המשפיע על העסקת עובדים

 • יושם דגש על תשלומי מקדמות (לשאלון שפורסם)

 • יינתנו הקלות בירוקרטיות ורגולטוריות ככל האפשר


 


bottom of page