top of page

משבר הקורונה // כנס החירום – המגזר השלישי זקוק להנשמה!

קרוב ל - 1,000 איש ואישה לקחו חלק בכינוס החירום של המגזר השלישי, ביניהם מנכ"לים של ארגונים חברתיים, חברי כנסת, נציגי קרנות ועוד!

  • מעל 50% מהארגונים כבר הוציאו עובדים לחל"ת וכלל לא ברור אם יהיה להם לאן לחזור.

  • 25% מהעמותות הפסיקו פעילות לגמרי.

על מנת להציל את מאות הארגונים ומאות אלפי הישראלים הנשענים על תשתית המגזר השלישי – אנו דורשים במיידי קרן חירום למענקי סיוע של מיליארד ש"ח.


לצפייה בשידור הכנס –לעצומה למען המגזר השלישי >>
bottom of page