top of page

משבר הקורונה // מסמך הדרישות והחמ"ל של המגזר השלישי בצל המשבר


מה קרה?

התפרצות נגיף הקורונה, הביאה איתה גם פגיעה משמעותית בעבודה של ארגוני המגזר השלישי – עובדים בבידוד והתמודדות עם השלכות המצב כמעסיקים, לצד מיעוט פעילות, פחות מתנדבים, ביטול כנסים ואירועים ופגיעה בהכנסות העצמיות, וחשש אמיתי לפגיעה גם בפילנתרופיה הפרטית.

במקביל, המגזר השלישי מתמודד עם מציאות של 3 מערכות בחירות והיעדר תקציב מדינה לשנת 2020 – מציאות של אי ודאות בכל הנוגע לאספקת השירותים החברתיים, התקשרויות ותמיכות ממשלתיות.


וכך העמותות והארגונים החברתיים, שכבר מתמודדים עם חוסר התקציב הממשלתי, פועלים לתת מענה בחירום בעקבות התפרצות הקורונה, מגיעים חבוטים להתמודד עם המשבר הכלכלי המתהווה, שפוגע בתרומות ממשקי בית ואפילו מתחיל לפגוע בהתחייבויות מפילנתרופים שנערכים למיתון.

בימים שבשיגרה, המגזר השלישי מהווה כח חברתי וכלכלי משמעותי במשק הישראלי, ואחראי על מתן מענה איכותי, יעיל ומיידי לכלל האזרחים בישראל, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות כמו קשישים, בעלי מוגבלויות, נוער בסיכון ומשפחות בפריפריה החברתית והגיאוגאפית.

בשעת חירום תפקיד המגזר השלישי משמעותי אפילו יותר, כאשר ארגוני החברה האזרחית מהווים את "הדופק של השטח" ויודעים לייצר מענים ופתרונות יצירתיים ומידיים להתמודד עם המצב, פעמים רבות הרבה לפני שמוסדות המדינה מצליחים לעשות את ההתאמות הנדרשות.

כבר היום אנחנו עדים לפניות של משרדי הממשלה וגורמים רשמיים שונים, הפונים לארגוני החברה האזרחית להתגייס ולרתום את התשתית החברתית שהמגזר השלישי בונה בשיגרה – לטובת הצרכים הייחודיים של שעת חירום זו. מיותר לציין כי הארגונים כבר פועלים במישור זה, וקמות עוד ועוד יוזמות שנועדו לסייע לאזרחים שנמצאים בבידוד, לקשישים, להנגשת מידע לאוכלוסיות השונות ועוד.


אז מה עשינו?

בפתחו של משבר כלכלי, דרשנו מהמדינה לנקוט צעדים משמעותיים על מנת להבטיח את המשך פעילותן של העמותות המספקות את השירותים החברתיים לאזרחי ישראל, בחירום כמו בשגרה. פגיעה בשירותים אלה משמעותה פגיעה באזרחים עצמם.

אנחנו במנהיגות אזרחית פעלנו לאורך כל תקופת המשבר כדי לנסות לייצר רשת ביטחון לשנה הלא ודאית הזו, מול כל הגורמים הרלוונטיים וקראנו בתוקף – לא לפגיעה בשירותים החברתיים בישראל!


מה זה אומר בפועל?

– עבודה מול כל גורמי הממשל הרלוונטיים – עבודה מול פורום הקרנות והפילנתרופים עצמם – פעילות תקשורתית – סקר פגיעה בשירותים החברתיים בעקבות היעדר תקציב מדינה – איסוף צרכים ומידע על פגיעה ממשית בארגונים – מוקד חי של הנגשת מידע, כלים, מענים, כל מה שחשוב שתדעו ותכירו


כל העדכונים ופעילותנו בצל המשבר עודכנה באתר הייעודי של החמ"ל של המגזר השלישי בקורונה


 

מסמך הדרישות של מהמגזר השלישי בצל המשבר

למסמך הדרישות של המגזר השלישי כפי שנוסח עם פרוץ המשבר בחודש מרץ 2020 (כולל סטטוס ביצוע נכון ל30.04.2020) >>

צעדים מידיים הנדרשים לסיוע חירום לארגוני החברה האזרחית - סטטוס 30.4
.pdf
Download PDF • 511KB

לדו"ח חצי שנת קורונה (מרץ-ספטמבר 2020) >>


דוח חצי שנת קורונה - תמונת מצב ומסמך הדרישות של המגזר שלישי בישראל - אוקטובר 2020
.pdf
Download PDF • 1.18MB


 

bottom of page