top of page

משבר הקורונה // סיכום ותמונת מצב הארגונים

סיכום על הארגונים במהלך השנה הראשונה של במגיפה, ועלינו, מנהיגות אזרחית - כמובילי המאבק של המגזר השלישי בצל המשבר


עיקרי הבעיות/אתגרים/פגיעות בארגוני החברה האזרחית

מפרוץ משבר הקורונה עושה "מנהיגות אזרחית" (ארגון הגג המייצג את המגזר השלישי), יחד עם שותפים רבים נוספים, לילות כימים על מנת לייצר פתרונות ומענים לארגוני המגזר השלישי - המהווים את התשתית החברתית של מדינת ישראל - כדי לאפשר להם להתפנות ולעסוק במשימה הלאומית בצל הקורונה. בתוך כך, מנהיגות אזרחית מובילה מנגנוני עבודה משותפים למתן מענים מגזריים ומענים פרטניים לארגונים במסגרת 'החמ"ל של המגזר השלישי'.

העבודה במסגרת זו מאפשרת לנו לשמור כל העת על קשר רציף עם אלפי מנהלי עמותות ואנשי מפתח בחברה האזרחית; להוביל שיח מול גורמי הממשל הרלוונטיים, לאתר צרכים ולייצר מענים מגזריים ולהוביל את ועדת משנה למתן מענים למגזר השלישי, הכוללת צוות משותף של נציגי החברה האזרחית והממשלה; להפעיל מוקד פניות ציבור למתן מענים פרטניים; להנגיש מידע רלוונטי כל העת; להשמיע את קול המגזר השלישי בתקשורת ובקרב הציבור הרחב; לאסוף צרכים מהשטח באופן רציף ובלתי אמצעי; ולפרסם תמונת מצב של החברה האזרחית בזמן המשבר, ועוד.


החיבור של מנהיגות אזרחית גם מול גורמי ממשל ויחסי עבודה קבועים וגם מול ארגוני התשתית במגזר השלישי איפשרו לנו לגייס סיוע (כח אדם שקוצה לפעילות החמל מאלכא), לייצר שיתופי פעולה (כמו בניית סקר וניתוח נתונים על ידי שיתופים והמכון למשפט ופילנתרופיה באוני' תל אביב ומכון ירושלים לחקר מדיניות ) ולתת מענים מידים לארגונים (במסגרת צוות עבודה מצומצם הכולל נציגים בכירים ממשרד רה"מ, משרד המשפטים וחשכ"ל במשרד האוצר)


משבר הקורונה והשינויים המהירים שבאו בעקבותיו הכניסו ארגונים רבים לטלטלה, כולל חשש ממשי לקריסתם. בסקר מקיף (ראו קישור לממצאי הסקר בהמשך) שערכנו בחודש אפריל, עולה כי אחת מכל 3 עמותות הפסיקה לחלוטין פעילות; כ - 60% מהארגונים הוציאו לחל"ת מאז תחילת המשבר, וכ - 33% פיטרו עובדים;, וכ - 38% מהארגונים מעריכים שיצטרכו לסגור את הארגון בעקבות המשבר.

למרות זאת, שנה שנה אל תוך המשבר, כאשר המדינה מצויה בסגר שני, מרביתם של ארגוני המגזר השלישי טרם קיבלו סיוע כספי מהממשלה (59% מהארגונים דיווחו כי לא קיבלו סיוע ממשלתי, נכון לינואר 2021), וחלק מתנאי ההקלות שניתנו למגזר העסקי ונוגעים גם להן, לא הושוו, או שנקבעו קריטריונים ונעשה שימוש במנגנוני ביצוע אשר לא תואמים את המגזר השלישי.


לצערנו, ככול שמתבהרת תמונת הסיוע הממשלתי, אנו נוכחים לדעת כי בפועל ארגונים רבים ומשמעותיים אינם זכאים לסיוע, ובהם ארגונים המבוססים על מתנדבים, ארגוני קידום מדיניות כדוגמת ארגוני סביבה או ארגוני נשים, ארגוני גג, ארגונים קטנים עם מחזור פעילות של עד חצי מיליון ₪.


לדו"ח חצי שנת קורונה שפרסמנו בחודש אוקטובר 2020:


תובנות על התהליך מול הממשלה

משבר הקורונה פגע קשות בכלל המשק בישראל. תשומת הלב של הממשלה והציבור מפוזרת בין מוקדי קושי שונים. עם פרוץ המשבר משרדי הממשלה עברו לפעילות בנוהל חירום, פעילויות רבות הוקפאו, ותשלומים רבים המיועדים לעמותות, נדחו עד להודעה חדשה. כל זאת קרה במקביל להירתמותם של הארגוני החברה האזרחית למשימה הלאומית, ונדרשו במקומות רבים להתאמה ואף להרחבה של פעילותם על מנת לתת מענה לדרישה העולה וגוברת של השטח, לשירותים חברתיים ולמתן סיוע לאוכלוסיות המוחלשות ביותר: מבני הגיל השלישי, נוער בסיכון, מניעת אלימות במשפחה ועוד.


החל משנת 2013 ארגון מנהיגות אזרחית עסוק בחיזוק ובניית תשתיות לייצוג וקידום מדיניות מול הממשל ומקבלי החלטות, ולשיח פנים מגזרי וחיזוק תשתיות ייצוג של מגוון הארגונים מרכיבים את המגזר השלישי בישראל, כאשר בשנים האחרונות ניתן דגש על הקשר בין השניים – בעבודה בין מגזרית. ארגון מנהיגות אזרחית בנה מערכת יחסים בשגרה עם הדרגים המקצועיים ואנו מוכרים ונתפסים כגוף המייצג, מה שיצר שגרת חירום אינטנסיבית מהירה מול הדרגים המקצועיים במשרדי הממשלה.

המשבר הנוכחי הדגיש את חשיבות המגזר השלישי, גם בעיניי הממשלה, אך גם האיר והדגיש את הדרך שעוד נותרה לנו לעשות על מנת להשלים את המהלך:

הכרה בחשיבות ובתרומת המגזר השלישי לחוסן החברה והדמוקרטיה בישראל, וכתשתית החברתית של המדינה

מקום קבוע בשולחן קבלת ההחלטות, בדומה לשחקנים מרכזיים במשק הישראלי (הסתדרות, נשיאות הארגונים העסקיים וכדומה)

נכונות והקצאה בפועל של תקציבים על מנת לסייע, לחזק ולשמר את התשתית החברתית של ישראל – את ארגוני המגזר השלישי.


תובנות על ההתנהלות של הארגונים בתקופת הקורונה

במהלך כל השנה האחרונה, התגייסו מאות ארגונים למאבק במסגרת החמ"ל של המגזר השלישי. המגזר השלישי מתאפיין בערכיות ומסירות יוצאות דופן. כבר מהשבועות הראשונים של המשבר, החלו להצטבר אצלנו עשרות רבות של עדויות על קריסת ארגונים, הפעילות בשטח והמענה לאוכלוסיות הנזקקות נמשכה, גם אם בהתנדבות, לפעמים תוך כדי פירוק הארגון עצמו מנכסיו. לצד זה, ניכר כי למנכ"לי ארגונים יש קושי ערכי להחצין את הקושי מול גורמי ממשל ומול הציבור הרחב, מתוך מסירות רבה, נאמנות למוטבים וחשש לפגוע בעשייה החברתית שהם נאבקים על מנת לשמור על רצף קיומה. מצב זה יוצא "אשלייה אופטית" – השטח מקבל מענים ועל פניו אין בהילות במתן סיוע, כאשר מתחת לפני השטח ישנה קריסה איטית אך עקבית של תשתיות החברה האזרחית בישראל. אנו ממשיכים להיאבק לתת מענים – כאן ועכשיו, לצד תחילת מחשבה על היום שאחרי, ושיקום המגזר השלישי עם תום המשבר במשק.

מתוך החיבור העמוק לשטח, ויצירת תשתיות הייצוג בשגרה, הצלחנו לזהות את הצורך הראשוני ולהגיב באותו היום בו החל המשבר. שמחנו להיווכח כי פעילותנו בשנים האחרונות למיצוב מנהיגות אזרחית כארגון הגג וככתובת לארגונים בכל הנוגע לסוגיות מגזריות נשאה פרי, ואכן עם פרוץ המשבר נוכחנו לראות את מאות הארגונים שפונים אלינו לקבלת סיוע מחד, ולעשרות ארגונים שפונים אלינו ומציעים להצטרף לעשייה שלנו בחירום למען הכלל.

ככלל, כארגון גג אנו עוסקים בסוגיות רוחב מגזריות, ואין אנו נותנים מענה לסוגיות פרטניות של ארגונים. לאור צורך גובר מהארגונים, הקמנו מנגנון למענים פרטניים, בעבודה משותפת עם אשת קשר במשרד רה"מ למענים מול כלל גורמי הממשל. מנגנון זה הינו פעילות חדשה במנהיגות אזרחית ונדרשנו לייצר תהליך עבודה יעיל ומהיר, ואף לגייס כח אדם ייעודי לריכוז הפניות.

בתחילה, הפניות סבבו בעיקר סביב אתגרים מיידיים וקושי להתמודד עם השינוי המהיר והלא צפוי שהביא איתו המשבר. הנושאים המרכזיים סבבו סביב ניהול ואישור עובדים, מתנדבים וארגונים חיוניים וכמו כן כספים תקועים ממשרדי ממשלה ורשויות שטרם התקבלו.

לאחר מכן, בשיאו של המשבר, הפניות שהגיעו היו סביב חיפוש מידע וסיוע אחר פתרונות ומענים באופן כללי ושיתוף בחשש מהפסקת פעילות ואף קריסת מערכות, שאלות סביב מענים חדשים שנפתחו כגון מסלולי הלוואות ופטור מארנונה וכמו כן, פניות בנוגע להקלות סביב ניהול תקין, סעיף 46א ועדת עיזבונות.

לקראת ובמהלך פתיחת קרן המענקים, רוב הפניות סבבו סביב נושא זה וכללו מגוון של בקשות לעזרה, קשיים בהגשה, אי בהירות סביב הקריטריונים וצורך עז במענים נוספים ופתרונות לארגונים שאינם זכאים.

במסגרת החמ"ל של המגזר השלישי ארגון מנהיגות אזרחית עמד בקשר עם אלפי מנכ"לים ואנשי מפתח בחברה האזרחית בישראל – במסגרת פלטפורמות ייעודיות לחמ"ל כמו קבוצת הווצאפ (260 חברים) או ערוץ הטלגרם שפתחנו (מעל 500 איש), לצד כתובת דוא"ל ייעודית (בחודש וחצי מאז פתיחתה, בתחילת חודש אפריל, ניתנו מענים לכ – 400 פניות של ארגונים, כולל עשרות מענים לסוגיות פרטניות מול גורמי ממשל), סקרים ואיסוף מידע מארגונים (מעל 1,000 ארגונים) וגיוס של רכזת פניות ציבור הנותנת מענה כולל למאות הרבות של הפניות המתקבלות, לצד מסגרות אשר בנינו בשגרה, כמו רשתות חברתיות ותשתיות הייצוג השונות כמו התארגנות המנכ"לים (864 חברים), פורומים בתחום הצעירים (8 פורומים המרכזים מאות ארגונים) ועוד.

תקופת המשבר חידדה את הצורך והחשיבות של ארגון גג מייצג חזק ומשמעותי, כאשר נרצה גם לשמר באופן קבוע ערוץ ייעודי לפניות ציבור ארגוני המגזר השלישי ולהנכיח את מנהיגות אזרחית ככתובת לארגונים (כמובן תוך דיוק מטרות והמענים הניתנים במסגרת זו לזמני שיגרה ובהתאם לצרכי השטח).

להלן עיקרי פעילותנו במסגרת החמל של המגזר השלישי בצל הקורונה:

  • יצירת תודעה ציבורית והשארת הנושא על סדר היום הציבורי

  • כתובת אחת למגזר השלישי – מול גורמי הממשל ומול הארגונים בשטח

  • הקמת מנגנוני עבודה משותפים עם הממשלה - למתן מענים מגזריים (ועדת משנה לשולחן העגול במשרד רה"מ) ומענים פרטניים (קבוצת עבודה מול משרדי הממשלה ומענה למאות פניות של ארגונים)

  • הקמת הנציגות של המגזר השלישי עם חברים נבחרים מהוועד המנהל ומנכ"לים מובילים נוספים

  • הקצאת תקציב משמעותי לסיוע ממשלתי לארגוני המגזר השלישי שנפגעו מהמשבר, כולל הקצאה של 100 מיליון ₪ נוספים והקמת קרן ייעודית למגזר השלישי מעוגנת בחקיקה = תוספת של 50% לתקציב הסיוע למגזר השלישי ומעורבות בכתיבת מבחני התמיכה למודל ולזכאות חלוקת כספי הקרן של משרד האוצר ושיפור הקריטריונים לזכאות לסיוע ממנגנונים קודמים

  • השוואת תנאים למגזר העסקי - הכללת ארגוני המגזר השלישי בפעימות המענקים למגזר העסקי (החל מהפעימה השלישית, כולל מענקי עידוד העסקה ושימור עובדים)

  • הקלות רגולטוריות ובירוקרטיות, כולל דחיית מועדי הגשת מסמכים, הקפאת ביקורות עומק ופטור מארנונה בדומה לכלל המשק

  • רתימה גורפת של שרים וחברי כנסת לסיוע למגזר ה-3 כולל עשרות דיונים בוועדות הרלוונטיות, הנחת הצעות חוק, הקמת שדולה למען ארגוני המגזר השלישי בישראל ויצירת כח משימה משותף של מנכ"לי עמותות בהובלת נבחרת חברי כנסת פעילים



 

ממצאי סקר השפעת משבר נגיף הקורונה על ארגונים חברתיים בישראל



משבר נגיף הקורונה פוגע בארגונים חברתיים רבים המהווים את התשתית החברתית של ישראל ומשרתים את החברה והכלכלה בישראל, ובפרט בארגונים המעניקים שירותים לאוכלוסיות פגיעות בתחום הרווחה, החינוך, הבריאות, התרבות וכד'.

עם פרוץ המשבר הקים ארגון הגג של המגזר השלישי – מנהיגות אזרחית – את 'החמ"ל של המגזר השלישי'. הארגון פועל בשנה האחרונה מול הממשל, הקרנות והפילנתרופיה, המגזר העסקי והציבור הרחב, וכמובן מול הארגונים עצמם – על מנת לסייע לכלל הארגונים להמשיך לפעול לטובת המוטבים והאוכלוסיות המוחלשות.


במסגרת זו ביקש ארגון מנהיגות אזרחית לאסוף מידע עדכני על היקף הפגיעה שארגונים חברתיים סופגים ועל מאפייניה, כחלק מהעבודה בוועדת המשנה לשולחן העגול במשרד רוה"מ למתן מענים מגזריים לארגוני המגזר השלישי. השאלונים הופצו לכל הארגונים החברתיים הרשומים בישראל באמצעות הרשתות החברתיות ובעזרת רשימות התפוצה של מנהיגות אזרחית וארגוני תשתית נוספים כמו מידות, פורום הקרנות, אלכ"א- ג'וינט, שיתופים ועוד.

לאחר סקר ראשוני מהיר שהופץ מיד עם הטלת המגבלות על המשק הישראלי באמצע חודש מרץ 2020, נערך בחודש אפריל 2020 סקר מקיף בשת"פ עם ארגון שיתופים והמכון למשפט ופילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב. לאור המשבר המתמשך והשפעתו על ארגוני המגזר השלישי נערך סקר המשך במתכונת דומה בין החודשים יוני-יולי 2020 בשת"פ עם מכון ירושלים למחקרי מדניות.

הסקר האחרון נערך כשנה מפרוץ המשבר, כשהמשק נמצא ערב סגר שלישי, וכשתמונת הסיוע הממשלתי לארגונים שנפגעו מתבהרת, וקרן הסיוע הייעודית למגזר השלישי טרם נפתחה להגשות. נציין כי ישנם עדיין ארגונים שנפגעו ואשר שלא זכאים לסיוע ממשלתי, השאלון הופץ ביום 03.01.2021.


לסקר #1 - מרץ 2020

שאלון-צרכי-ארגונים-חברתיים-במשבר-הקורונה-18.3.2020
.pdf
Download PDF • 273KB

לסקר #2 - אפריל 2020


סקר-מנהיגות-אזרחית-השפעות-משבר-הקורונה-אפריל-2020
.pdf
Download PDF • 618KB

לסקר #3 - יולי 2020

סקר-המשך-השפעת-משבר-הקורונה-על-ארגונים-חברתיים-אוגוסט-20-20.8
.pdf
Download PDF • 1.02MB

לסקר #4 - ינואר 2021

מצב הארגונים בקורונה - ממצאי סקר ינואר 2021 (1)
.pdf
Download PDF • 664KB

bottom of page