top of page

משילות משתפת ברמה המקומית – איך עושים את זה?

שמחות לשתף במסמך מרתק שנכתב במנהיגות אזרחית, "משילות משתפת ברמה המקומית: עקרונות ומקרי בוחן מרחבי העולם".


אין ספק שהמרחב המקומי והאזורי, בהנהגת הרשויות המקומיות והאשכולות האזוריים, הופך יותר ויותר למרחב פעילות והשפעה משמעותי עבור ארגוני החברה האזרחית. לצד ההזדמנויות הרבות, אנו שומעים מהארגונים בשטח וגם מהרשויות המקומיות על האתגרים שטמונים בעבודה המשותפת ועל הרצון לעשות קפיצת מדרגה ביחסים הבין מגזריים.


אז הרמנו את הכפפה ומתוך רצון לעודד ולקדם חשיבה ושיח על מודלים אפשריים לחיזוק ולשיפור הממשקים ותהליכי העבודה המשותפת, החלטנו לבדוק מה קורה בעולם ולקבל השראה למודלים שונים של משילות משתפת – רשויות מקומיות וארגוני חברה אזרחית.


הדוגמאות במסמך מציגות מנגנונים לשיתוף פעולה מתמשך בין הרשות המקומית לארגוני החברה האזרחית, מתוך תפיסה של חשיבה ואחריות על המרחב המקומי ועל האנשים שחיים בו, לצד שימור התפקידים והיתרונות הייחודיים של כל מגזר.


וכאן בישראל כבר נעשית עבודה בין מגזרית משמעותית במרחב המקומי, אבל השמים הם הגבול ויש עוד מרחב גדול להרחבת והעמקת שיתופי פעולה.

אנו מזמינות אתכם לחשוף אותנו לדוגמאות ולמודלים נוספים גם מכאן, ולחשוב יחד על הזדמנויות לפיתוח מודלים של משילות משתפת ברמה המקומית כאן בישראל.


לקריאת המסמך המלא:

משילות משתפת ברמה המקומית
.pdf
Download PDF • 1.61MB
 
הפרויקט ממומן ע"י "מיזם ממשלה-חברה אזרחית", במסגרת המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.
bottom of page