top of page

משרדי הממשלה באים לפגוש את ארגוני החברה האזרחית הערבית בצפון

במהלך חודש מרץ 2022 קיימנו מפגש בהשתתפות כ- 80 נציגי עמותות חברה אזרחית ערבית וכ- 20 נציגי ממשלה ממשרדי ראש הממשלה, בטחון הפנים, חינוך, משפטים, רווחה ושירותים חברתיים, תרבות ושיוויון חברתי.

את המפגש ארגנה והובילה דר' עינת רונן, מנהלת תחום שותפויות בין מגזרית במשרד ראש הממשלה בשותפות עם הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית ורשות התאגידים, ופורום ארגוני חברה אזרחית ערבית למיצוי משאבים ממשלתיים, מיסודה של מנהיגות אזרחית וכן פורום ארגוני תרבות ערבית.

במפגש הוצג דו"ח על הקשר של הארגונים המספקים שירותים חברתיים בחברה הערבית עם הממשלה ועל החסמים הקיימים בפרט.

התקיים דיון פרקטי על אופן הסרת החסמים ומה נדרש להצלחת שיתוף הפעולה בין החברה הערבית - ממשלה - רשויות מקומיות

--

את הפורום מוביל ומנהל עו"ד נדאל עותמאן, סגן ראש עיריית טמרה. נדאל פועל שנים רבות לחיבור וקידום הארגונים ולהשגת מטרות משותפות ושיח פורה עם גורמי ממשל ומועצות מקומיות.

לפרטים נוספים על פורום ארגוני חברה אזרחית ערבית למיצוי משאבים ממשלתיים ניתן ליצור קשר עם עו"ד נדאל עותמאן במייל Nidal.projects@gmail.com


bottom of page