top of page

עמותות וקרנות – הצעה לעבודה מיטבית

לפני כשנתיים (2015) הוקם פורום, ביוזמת התארגנות מנכ"לים, פורום בו השתתפו 8 מנכ"לי עמותות ו-8 מנהלי קרנות, אשר נפגש אחת לחודשיים לטיוב יחסי הגומלין בין עמותות וקרנות.


בפורום הועלו קשיים ופערי עמדות בין המנהלים, סוגיות מגוונות כגון מעורבות/שותפות הקרנות, שאלת האחריות על התהליכים, קריטריונים ומדדים לקבלת מענקים, המשמעות של תרומות לטווח קצר/ארוך ועוד. כתוצאה מהתהליך נכתב מסמך משותף המעלה את התובנות וההמלצות להתנהלות שני הצדדים.

ב-8.3.17 התקיים מפגש חשיפה של התהליך והתוצרים בפני פורום הקרנות בישראל. בעקבות מפגש החשיפה הביעו כ-20 מנהלי קרנות את רצונם להרחיב את התהליך ולקחת חלק פעיל בוועדות משותפות עם מנכ"לי עמותות. בתחילת מאי התקיים מפגש חשיפה דומה בו השתתפו כ – 90 מנכ"לי עמותות.


להורדת המסמך המלא:


עמותות-קרנות-ומה-שביניהן-הצעת-לעבודה-מיטבית
.pdf
Download PDF • 5.86MB

bottom of page