top of page

פורום יועצים משפטיים בעמותות // מוזמנים להצטרף

היועץ המשפטי מהווה מעין שומר סף מפני סיכונים לארגון ולנושאי המשרה בו. תפקידו הינו להתריע ולייצר פתרונות משפטיים מגוונים. עבודתו דינאמית ומחייבת הרחבת הידע והתמצאות בתחומי משפט שונים. אנו קוראים לכם לצרף את היועץ המשפטי הפנימי של העמותה לפורום חדש!

הפורום יציע כנסים מקצועיים ויאפשר למידת עמיתים, וכן הינו אמצעי נוסף להשפעה על הגורמים הרגולטוריים ואפיק לקידום האינטרסים המשותפים בהיבטים המשפטיים. זהו שיתוף פעולה של מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של המגזר השלישי והחברה האזרחית בישראל עם ארגון היועצים המשפטיים

בישראל – ACC Israel והעמותה לילדים בסיכון.

לכל הפרטים ולהצטרפות

ההשתתפות בפורום אינה כרוכה בתשלום, אך מיועדת ליועצים משפטיים פנימיים בעמותות בלבד.

מכירים יועץ משפטי פנימי בעמותה? העבירו את זה הלאה!

אנו מאמינים כי יחד, יש באפשרותנו לקדם ולמצב את המגזר השלישי כמגזר משפיע ומשמעותי בחברה בישראל. יש בידינו הכוח לייצג את הקולות והצרכים המובחנים של המגזר השלישי מול מקבלי ההחלטות, ליצור שיתופי פעולה בתחומים דומים ומשלימים, ולייצר משמעות - ולא תחרות - בין העמותות והארגונים החברתיים השונים. כל ארגון פועל למען מטרה כלשהי, אתם המטרה שלנו. כאן בשבילכם. מנהיגות אזרחית.

bottom of page