top of page

פינת המשפטיפ // טיפ ליועמ"ש המתחיל

טיפים והמלצות מיועמ"ש ליועמ"ש >>


מאת: עו"ד דקלה סיתי מאיר,

יועצת משפטית איל"ן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר)פעמים רבות יועצים משפטיים מוצאים עצמם עובדים בשיטת "כיבוי שריפות" כך שיום העבודה עמוס במציאת פתרונות לחשיפות משפטיות שהיו יכולות להימנע מראש.

עבודה כזו פוגעת בארגון, יוצרת קושי בפיתוח אסטרטגיה משפטית לטווח ארוך וגורמת ליועמ"ש לעיתים להיתפס כ"בירוקרט הורס שמחות״.


הצעד הראשון לשינוי תרבות ארגונית משפטית זו הוא לשתף וליידע את הקולגות ומקבלי השירותים המשפטיים בהשלכות, ולבקש לעדכן מראש בנושאים מהותיים שמתגבשים.


אני נוהגת להגדיר את תפקיד היועמ"ש הפנימי כמקביל ל"רופא משפחה" המתמחה ברפואה מונעת. אני מעדיפה השוואה זו עשרות מונים על פני "מנתח טיפול נמרץ" וזאת על אף שידוע שהיוקרה והתשואות בדרך כלל יגיעו דווקא לאחרון.

על-כן, לשם הגשמת התפקיד בצורה מיטבית, על היועץ המשפטי להיות שותף אינטגרלי בצמתים החשובים של הארגון.

בכל ישיבת הנהלה בה מתקבלות ההחלטות החשובות ונבנית האסטרטגיה הארגונית, בישיבת צוות בה מונעים הפרויקטים הגדולים - היועמ"ש יוכל לצפות ולהכין את אנשי המקצוע מראש לנושאים הרגישים. כך, יוכל לתת מראש דגשים של "עשה ואל תעשה" ויסביר בצורה נגישה את הוראות החוק והרגולציה.

כאשר קיימת מודעות לכל הסיכונים מלכתחילה, עבודת השטח נעשית בצורה יותר מדויקת ומאפשרת לארגון אורך חיים בריא, יעיל ומקצועי.


 
הנ"ל נכתב במסגרת הניוזלטר המשפטי של המגזר השלישי. האמור והכתוב בניוזלטר מוצע כשירות לציבור על ידי פורום יועצים משפטיים בעמותות (להלן: "הפורום"). הכתוב בניוזלטר הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, או הצעה למתן שירותים משפטיים. אין הפורום או מי מטעמו, מקבל על עצמו אחריות כלשהי ביחס לכל טעות או אי-דיוק או אי-הבנה מצד הקורא. כל המעיין בניוזלטר ועושה שימוש במידע הכלול בו, עושה זאת על אחריותו.

bottom of page