top of page
בולי עץ

מה זה בכלל המגזר השלישי? ומיהם הארגונים הנכללים בו

על המגזר השלישי בישראל

תודו, כשמדברים אתכם על המגזר השלישי, מה שעובר לכם בראש זה הגיל השלישי?
מדינות עולם שלישי?

המגזר השלישי הוא למעשה מרחב ציבורי אלטרנטיבי שבו גורמים שונים יכולים לפעול בצורה קולקטיבית בתחומי עניין משותפים, ליזום שירותים חדשים ולהשפיע על מדיניות ממשלתית

המגזר השלישי הוא מגזר הפעילות במשק הכולל את הארגונים הפועלים ללא כוונת רווח (עמותות וחברות לתועלת הציבור) ואינם חלק ממוסדות המדינה והשלטון המקומי. מדובר בקבוצה הטרוגנית של ארגונים הממלאים תפקידים מגוונים: אספקת שירותים, סנגור, מעורבות אזרחית ופוליטית, קידום יוזמות לשינוי מדיניות, יזמות חברתית והבעת ערכים ואמונות.

כוח חברתי /
כוח כלכלי

השם "המגזר השלישי" נועד להבדיל את כולנו מהמגזר הראשון, שזה המגזר הציבורי, המורכב ממוסדות המדינה והרשויות המקומיות, ומהמגזר השני, שהוא המגזר העסקי, הפרטי, הפועל למטרות רווח.

המגזר השלישי הוא גם המגזר החברתי, שמשפיע משמעותית על המשק הישראלי עם מעל לחצי מיליון מועסקים (שזה 16% מכלל משרות השכיר במשק!), מעל 700 אלף מתנדבות ומתנדבים, והרבה יותר נשים בעמדות מפתח לעומת מגזרים אחרים

מה זה "חברה אזרחית"?

 • המגזר השלישי בישראל הוא בין הגדולים בעולם ומונה נכון לשנת 2021
  כ- 43,600 ארגונים רשומים. (עמותות וחברות לתועלת הציבור). 

 • 36% מהארגונים פועלים בתחומי הדת, 24% בתחומי התרבות והספורט, 18% בתחומי החינוך, 11% בתחומי הרווחה, ו- 2% עוסקים בסינגור.

 • ארגוני המגזר השלישי מרוכזים בירושלים (22%), בתל אביב (13%), ובמרכז (20%).
  בצפון (לא כולל חיפה) 9% מכלל הארגונים, ובדרום 10%. בעיר חיפה פועלים
  7% מכלל הארגונים.

 • מבחינת פעילותו הכלכלית, המגזר השלישי בישראל הוא מהגדולים והפעילים בעולם. בשנת 2018 היו ארגוני המגזר אחראים ל-5.4% מהתוצר הגולמי, שיעור הגבוה מזה של ארגוני המגזר השלישי בארצות הברית, באוסטרליה ובמדינות אירופה.

 • ההיקף הכלכלי המשמעותי של המגזר השלישי בישראל מתבטא גם במספר המועסקים הגבוה בארגוניו. בשנת 2018 היו במגזר השלישי636,900 משרות שכיר, שהן 16% מכלל המשרות במשק הישראלי, השיעור הגבוה ביותר מבין 13 מדינות אחרות שנבדקו (ביניהן ארה"ב, אוסטרליה, מדינות אירופה ותאילנד).  

 • סך ההכנסות של המגזר השלישי בשנת 2017 היה 152.9 מיליארד שקלים. כ- 50% מההכנסות הגיע מהממשלה, כ- 34% ממכירות שירותים, כ-7% התקבלו מתרומות מישראל, כ-8% מתרומות מחו"ל.

קצת נתונים על המגזר השלישי בישראל *

*
לפי פרסומי רשות התאגידים, שנתון גיידסטאר 2018 (ספטמבר 2020)  ופרסומי הלמ"ס לשנת 2016-2018. הנתונים כוללים תאגידים עירוניים, מוסדות להשכלה גבוה, 
תאגידי בריאות וכד'

למרות הכוח החברתי והכלכלי המשמעותי שהמגזר השלישי בישראל מביא איתו, פעמים רבות בכלל לא מודעים לקיומו (הגיל השלישי? עולם שלישי?) ואם מכירים, אז חושבים עליו לרוב במובנים שליליים (חמשת מקבלי השכר הגבוהה, עמותות קש, צינורות להעברת כספים…).


בדיוק לשם כך קם "מנהיגות אזרחית"- ארגון שהוא עמותה בעצמו, וקיים מאז שנת 1986 ומטרתו היא להיות "ארגון הגג" של המגזר השלישי וארגוני החברה האזרחית בישראל.


המשימה שלנו היא להגביר את ההשפעה של המגזר השלישי בחברה בישראל ולמצב אותו כשחקן משמעותי לצד המגזר הממשלתי והמגזר העסקי ובנוסף, ליצור מערך חקיקה ורגולציה תומך לאלפי הארגונים ללא מטרות רווח המהווים את המגזר השלישי! 

למה צריך לייצג
את המגזר השלישי?

המגזר השלישי בתקשורת

פרסומים, מסמכים וניירות עמדה

bottom of page